Tedarik Zinciri Politikamız

Durmazlar olarak; ürün ve hizmetlerimizin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alırız.

Müşterinin satın aldığı ürün ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılar ve gecikmeler hakkında süre bitimini beklemeden bilgilendiririz. Bu kapsamda bünyemizde her bir müşteri için satış temsilcisi atayarak müşterilerimizi satın aldıkları ürünlerle ilgili düzenli olarak bilgilendiririz. Müşterilerimizden gelen talepleri ise ilgili bölümlere aktararak çözümlenmesini sağlarız.

Özellikle yan sanayi olarak çalışan tedarikçilerimizin hedeflenen kaliteyi sürekli sağlaması için, üretim süreçlerini kontrol eder ve bu amaçla tedarikçilere periyodik denetimler gerçekleştiririz.

Durmazlar ve firmalarında uygulanan kalite yönetim sistemi ile tüm süreçlerde ve ürünlerde kalite standartlarına uyar ve standardın korunmasına önem veririz. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösteririz.

Durmazlar olarak, tüm tedarik malzemelerin imalatında, tedariğinde, sevkiyat ve gümrük işlemlerinde geçerli yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve gerekliliklere uygun hareket etmeyi ilke ediniriz..

Sürekli gelişen, çevre ve doğal kaynaklara saygılı ve güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak için;

– Kalite(ISO9001),

– Çevre(ISO14001),

– İş Güvenliği ve Sağlığı(OHSA18001),

– Bilgi Güvenliği (ISO27001) gibi yönetim sistemlerini kurarak, faaliyetleri kontrol eden uygun ve etkili çalışmalar yapmaktayız.

Durmazlar tüm tedarikçilerinin

– Çocuk işçi çalıştırmayı engelleyen tüm geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket eden,

– İnsan haklarına saygı gösteren ve ayrımcılık yapmayan ve çalışanlarına eşit koşullar sunan,

– Çevreyi ve işçi sağlığını koruyan ve bu konu ile ilgili kural ve yönetmeliklere uygun hareket eden,

– İşçi sağlığı ve işçi güvenliğini ile ilgili mevzuatlara uygun hareket eden,

– işlerini ticari dürüstlük içinde ilgili yasalara uygun ve rüşvet ve hileli uygulamalardan kaçınan

Ulusal ve uluslararası kabul görecek dürüstlük, şeffaflık ve etik davranış ile yasalara uyumu temel alan politika ilkelerine uygun hareket etmesini beklemektedir.