Kalite Politikalarımız

Ufuk Çizgimiz

Teknolojiyi ulaştığımız pazarlara ilk getiren firma olmak.

Varoluş Nedenimiz

Sac işleme makineleri sektöründe, kalite ve ileri teknolojiyi kullanıcılarla buluşturan, paydaşlarına değer verip çözümler sunan, etik kurallara bağlı, doğaya, yasalara ve insana saygılı bir kurumuz.

Bizim için DURMAZLAR MAKİNA‘nın müşteriler;

  • Bu yolda ilerlerken  ürünlerimizi kullanan firmalar,
  • Ürünlerimizi pazarlayan bayilerimiz,
  • Ürünlerimizi üreten çalışanlarımız,
  • Ürünlerimiz için gerekli olan malzeme ve işçiliği temin ettiğimiz tedarikçilerimiz,
  • Ürünlerimiz için gerekli kaynakları temin eden veya etkilenen toplum ve çevredir.

DURMAZLAR MAKİNA YÖNETİMİ olarak,

– Kalite sistemimizi yönetim aracı olarak kullanmayı,

– Sistemimizin etkinliğini izlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

– Organizasyon içerisinde liderlik olgusunu oluşturmayı ve tüm çalışanlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamayı,

– Gerekli kaynakları oluşturmayı ve korumayı

TAAHHÜT ederiz.

Değerlerimiz

Yasalara ve etik kurallara bağlıyız. Bütün eylemlerimizde, ilişkilerimizde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalır; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutar; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek oluruz.

Yenilikleri takip eder, birlikte gelişiriz. Sektördeki ve teknolojideki gelişmeleri takip eder; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini temel alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini destekleriz. Çalışanların yönetim ve karar süreçlerine etkin ve yetkin katılımını sağlar, bu yaklaşım sonucu kararlarda açıklık ve uygulamada şeffaflık sağlarız.

Kaliteli düşünür, yaptığımız ürünü önce kendimiz beğenir, kaliteli iş yaparız. Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunarız. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşırız.

Paydaşlarımız varlık nedenimizdir, onlara memnuniyet garantisi sunarız. Paydaşlarımızı varlık nedenimiz olarak görür, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlarız.

Şirketimiz için ortak paydada buluşur, birbirimizden güç alırız. Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışırız.