Kapsam: Sac işleme makineleri, aletleri ve komponentlerinin tasarımı, üretimi, satışı, satış sonrası teknik hizmetleri, dış ticaret gümrükleme yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilişkin işlemler ile bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumu.

DURMAZLAR MAKİNA A.Ş. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI (EYS)

Durmazlar Makine olarak;

Sac işleme makineleri sektöründe, kalite ve ileri teknolojiyi kullanıcılarla buluşturan, paydaşlarına değer verip çözümler sunan, etik kurallara bağlı, doğaya, yasalara ve insana saygılı bir kurum olmayı varoluş nedenimiz kabul ederken, teknolojiyi ulaştığımız pazarlara ilk getiren firma olma hedefimizi ufuk çizgimize koyuyoruz. Bu anlayış ve hedef doğrultusunda müşteri memnuniyetinin sağlanmasını ve arttırılmasını odak noktamız kabul ederek;

Uyguladığımız tüm yönetim sistemi (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) şartları da dahil olmak üzere, uygulanabilir ulusal-uluslararası mevzuatlardaki ilgili standartları ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getireceğimizi,

Tüm kazaları, tehlikeleri, meslek hastalıklarını, çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen, çevre performansını arttıran, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayan etkin bir sistemin bununla birlikte uyguladığımız tüm yönetim sistemlerinin, (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) sürekli iyileştirilmesi için tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacağımızı,

ISO 14001:2015 kalite yönetim sistemi bağlamında;

Doğal kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlarken, atık oluşumunu en aza indirmeye gayret edeceğimizi,

Çevreyi koruyarak çevre kirliliğinin önlenmesini görev bileceğimizi,

ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği yönetim sistemi bağlamında;

İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlemek için güvenli, sağlıklı çalışma koşullarını sağlayacağımızı,

Üst yönetimin, çalışanların, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi için birlikte çalışacağımızı,

İş kazalarının engellenmesi, iş güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için yönetim ve çalışanlar olarak ortak sorumluluk bilinciyle hareket edeceğimizi,

Faaliyetlerimizden kaynaklı tehlikeleri belirlemek, bu tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için gerekli aksiyonları belirleyeceğimizi,

Hedeflerimize ulaşmak için oluşturduğumuz politika çerçevesinde çalışanlarımıza tedarikçi ve ziyaretçilerimize yönelik eğitimler ve etkinlikler geliştirerek İSG ilkelerimizi sürdüreceğimizi,

 

Beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

Rev.No : 01

Rev.Tarihi : 28.11.2022