Şirket Bilgilendirme Politikamız

Sorumluluğumuz; tüm faaliyetlerimizi çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimiz çerçevesinde sürdürmektir.

Bu konuda başarımızın artması için, tüm çalışanlarımızı bilinçlendirir ve katılımını sağlamak için eğitiriz.

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenli bir işyeri ortamı sağlamak için sürekli iyileştirmelerde bulunuruz.

Doğal kaynakları etkin kullanarak sürdürülebilir kaynak kullanımını, atık oluşumunu en aza indirmeyi, çevreyi koruyarak çevre kirliliğinin önlenmeyi görev biliriz.

Çevre ve iş sağlığı güvenliği gerekliliklerini tüm fabrikalarımızda eksiksiz yerine getirerek, sistemin iyileştirilmesinde sürekliliğini sağlamanın ve sistemin sürekli iyileştirilmesinin ana hedefimiz olduğunu,

Taahhüt ederiz.