Sosyal Uygunluk Politikamız

• Topluma karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

– Tevazuyu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak görerek, tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz.

– Bu çerçevede tüm şirketlerimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetiriz ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemimizde tutarız.

– Sosyal sorumluluk anlayışımızı iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz, toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

– Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz.

• Kültür ve sanatın bir toplumun gelişiminde en önemli unsurlardan biri olduğu ilkesinden hareketle;

– Çeşitli kültür, sanat ve spor etkinliklerine destek vererek, başta merkezimiz Bursa olmak üzere ülkemizin bu konulardaki gelişiminde de rol oynarız.

– Kültür ve sanat festivallerine verdiğimiz desteğin yanı sıra, ülkemizin sportif faaliyetlerine de destek oluruz.

• Öncü faaliyetlerimiz ile “sürdürülebilir gelişim” için çalışırız.

– Toplumsal sorumluluk anlayışı ile, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde istihd.a.m, büyüme ve katma değer sağlayarak ekonomik fayda yaratırız.

– Kurulduğumuz günden itibaren toplumsal ve çevresel konularda da öncülük yaparız.

– Sosyal standartları iyileştirmek ve sürdürülebilir gelişimin önündeki engelleri kaldırabilmek için projeler geliştirir ve uygularız.

• Çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

– Şirketlerimizde çalışanlar arasında dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

– İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

– Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

• Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

– Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde, çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak aynı zamanda çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

– Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm ülkelerde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

– Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz.

– Yaptığımız tüm faaliyetlerin çevreye vereceği olumsuz etkileri en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüyüz.

Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. Şirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.