Akıllı Fabrika Nedir?

Akıllı Fabrika, üretim süreçlerinde dijital teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı bir üretim modelidir. Bu modelde, üretim sürecinde kullanılan tüm cihazlar, makineler, sensörler ve sistemler birbirleriyle bağlantılıdır ve bir veri ağı oluştururlar. Bu sayede, üretim sürecindeki tüm veriler gerçek zamanlı olarak takip edilebilir, analiz edilebilir ve yönetilebilir hale gelir. Bu da üretim sürecindeki verimliliği artırır, hataları minimize eder ve maliyetleri düşürür.

Akıllı Fabrika, insan gücü ve ihtiyacını minimum seviyede tutmayı hedefleyen otomatik makinelerden farklı olarak süreç içerisine yapay zeka sisteminin de entegre edildiği, gelişmiş teknolojiyi temsil eden üretim tesisleridir. Üretim süreçlerinde kullanılan insan gücü yerine tam otomatik sistemlerin kullanılması, bunun yanında süreçte meydana gelebilecek her türlü engelin yapay zekalar ile çözüme kavuşturularak sistemin varlığını devam ettirmesi üzerine kurgulanan bir yöntemdir.

Günümüz rekabetçi toplumu, pandemi döneminde bu tür sistemlerin önemini daha da iyi anlamış oldu. Geleceğin teknolojileri kullanılarak birçok alanda hizmet sunmaya başlayan yapay zeka, birçok sektörde kullanılmaya başlandı. Yapay zekanın ve tam otomasyonun fabrika süreçlerine entegrasyonu ile de akıllı fabrika kavramı ortaya çıktı.

Akıllı Fabrika sistemi; üretici firma, tedarik zinciri ve müşteriler arasında tam bir uyumun sağlanması ve maksimum fayda elde edilmesi için iyi bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Akıllı sistemler, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda üretim hatlarını ayarlayarak gerekli üretimi yapabilir ve tedarik zincirine tam zamanlı olarak ürünü gönderebilir. Bu sayede işgücüne olan bağımlılık daha az olacağı için özellikle pandemi gibi dönemlerde üretimdeki aksaklıklar minimum seviyede olacaktır.

Endüstri 4.0 ile Akıllı Fabrikalara Geçiş

Endüstri 4.0, fabrikalarda mevcut olan karmaşık üretim araçlarının üzerinde uygulanan kontrol ve planlama amacı ile kullanılan sistemin, günümüz teknolojileri ile entegre edilmesi ve yazılımlarla uyumlu hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Endüstri 4.0 günümüz dünyasında ulaşılan dinamik bir sistem olması nedeniyle önemlidir. Rekabetin ve üretimin öne çıktığı günümüz dünyasında hızlı, seri ve iyi bir üretim sistemi tasarlanması ve bunun sahaya uygulanmasını kapsayan bir sistemdir.

Akıllı Fabrika, sistem olarak endüstri 4.0 ile uyumlu bir yapı olarak geliştirilmiştir. Dördüncü sanayi devriminin fabrikalarda teknolojik bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Bilgisayar sistemleri ile otomasyon sistemlerinin entegrasyonu günümüzde daha da ileri bir seviyeye çıkartılmış ve yapay zeka da işin içine girmiştir. Üretim hatlarının kontrolünün tam otomatik bir sistem içinde yapılması ve idaresinin belirli noktalarda yapay zeka tarafından yürütülmesi sistemin daha da gelişebileceği anlamına gelir.

Yapay zekanın sisteme dahil edilmesi ile üretim hatlarında sistemin kendi kendini denetlemesi, oluşan arızalara anında müdahale edilebilmesi, farklı sistemlerin otomatik olarak devreye alınması, sistemin iyileştirme çabalarının desteklenmesi gibi unsurlar öne çıkmıştır. Sistem, insan ve makineler arasında meydana gelen uyumda insan hatalarından kaynaklanan üretim aksamalarını sıfıra indirmektedir.

Akıllı Fabrika, üretim ve lojistik kanalında en üst seviyede bir verim ortaya konulmasının anahtarıdır. Aynı zamanda toplumun veya tüketicinin taleplerinin en doğru ve en uygun zamanda üretilmesini de kolaylaştıran bir sistemdir. Endüstri 4.0 ile akıllı üretim yapan fabrikalara geçiş sağlanması sonucunda;

 • Satış sistemi üzerinde yer alan datayı sistemden çekebilen,
 • Gelen siparişleri analiz edip depo ve stok durumuna göre üretim planlamasını otomatik olarak yapabilen,
 • Lojistik sisteme bilgi aktarabilen, ürünlerin gönderilmesi gereken yerleri belirleyebilen ve zamanında teslimat için takip edilmesi gereken süreleri tespit edebilen,
 • Üretimin, ihtiyaca göre akıllı bir şekilde yürütülmesini sağlayan bir sistemdir.

Dünden Bugüne Üretimde Akıllanan Makineler

Akıllı Fabrika, günümüzde ulaşılan son nokta olup, önceki dönemleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi olarak kabul edilmiştir. Geçmişten günümüze imalat ve üretim süreçlerinde kullanılan sistemlerin evrim geçirdiği doğrudur. Birinci Sanayi Devrimi’nde imalat ve üretim süreçleri için su ve buhar gücü kullanılırken, ikinci Sanayi Devrimi’nde elektriğin keşfi sayesinde sistematik üretim süreçleri ortaya çıkmıştır.

Üçüncü sanayi dönemi bilgi teknolojilerinin kullanılmaya başlanarak otomasyon sistemine geçilmesini sağlarken dördüncü sanayi dönemi akıllı fabrikalar döneminin kapısını aralamıştır.

Teknolojinin Geleceği

Teknolojinin gelecekteki etkisi ve insan hayatı üzerinde yapacağı değişimler, oldukça merak edilen konulardan biridir. Günümüz teknolojisi, otomasyon sistemlerini ve yapay zekayı kullanarak tüm ekosistemi entegre etmeyi hedeflemektedir. Bilgi çağının getirdiği yenilikler ile dijital dönüşüm ve gelişim, günümüzün önemli gündem maddelerindendir. Yapay zeka ve robot teknolojisinin giderek artan önemi, geleceğin farklı bir yön alacağına işaret etmektedir.

Akıllı Fabrikalar, tam otomasyon ve yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen işbirliğiyle yönetilmektedir. Bu, tüm ekosisteme uyumlu bir sistem tasarımı oluşturarak yeni bir trend yaratmaktadır. Ancak teknolojinin gelecek nesillere çok daha gelişmiş bir şekilde ulaşacağı öngörülmektedir. Özellikle yapay zekanın robotlarda kullanılması sayesinde birçok işin robotlar aracılığıyla yapılabilir hale gelmesi, şimdiden mümkün görünmektedir.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, robotlar fabrika yönetimi ve üretim işlemlerini tamamen otomatik hale getirerek insanların iş yükünü hafifletebilir. İnsansız taşıtların yaygınlaşması ise yolculukları daha verimli ve konforlu hale getirebilir. Ayrıca, bu gelişmelerin bir sonucu olarak, alışveriş verileri toplanarak üretim süreci daha akıllı ve planlı hale gelebilir.

Akıllı Fabrika, üretim planlaması ve üretim aşamalarına karar verecek hatta lojistik kanallarını seçebilir hale gelecektir. İnsanoğlu tüm bu sistemin sadece kontrolünü yapabilir bir görev alacaktır.

Makina Sektöründe Akıllı Fabrikaların Gelişimi

Makina sektöründe akıllı fabrikaların gelişimi son yıllarda hız kazanmıştır ve bu trendin gelecekte de devam etmesi beklenmektedir. Akıllı fabrikalar, dijital teknolojilerin kullanımı sayesinde üretim süreçlerini daha verimli, hızlı ve esnek hale getirerek üretim maliyetlerini azaltmak ve ürün kalitesini artırmak için tasarlanmış fabrikalardır.

Bu akıllı fabrikalarda, yapay zeka (AI), bulut bilişim (cloud computing) ve büyük veri (big data) gibi teknolojiler kullanılarak makine ve ekipmanların otomatik olarak kontrol edilmesi, bakım ve onarım ihtiyaçlarının önceden tespit edilmesi ve üretim sürecindeki verimliliğin artırılması sağlanır.

Bu gelişmeyle birlikte, üreticiler daha yüksek kaliteli ürünler üretme kapasitesine sahip olacak ve üretim süreçlerini daha esnek hale getirebileceklerdir. Ayrıca, akıllı fabrikalar sayesinde üreticiler üretim maliyetlerini azaltacak ve rekabet güçlerini artıracaklardır.

Sonuç olarak, makina sektöründe akıllı fabrikaların gelişimi, sektörün geleceği için önemli bir trend olarak kabul edilmektedir ve bu trendin devam etmesi beklenmektedir.

Durmazlar Makina, otobüs, tramvay, metro, yüksek hızlı tren gibi ulaşım araçlarının üretiminde öncü bir şirkettir. Durmazlar Makina da diğer üreticiler gibi akıllı fabrika gelişimi için yatırımlar yapmakta olup, üretiminde daha verimli, hızlı ve kaliteli bir üretim süreci oluşturmayı hedeflemiştir. Bu nedenle yatırımlarını akıllı fabrika üretim süreci ve dijital teknolojilerle desteklemektedir.

Durmazlar Makina’nın akıllı fabrikasında da kullanılan teknolojiler arasında nesnelerin interneti (IoT), robotik sistemler, yapay zeka (AI) ve büyük veri (big data) gibi dijital teknolojiler yer almaktadır. Bu teknolojiler sayesinde üretim süreci otomatikleştirilerek hataları minimuma indirgenmiş ve üretim verimliliği artırılmıştır.

Akıllı Fabrikalar İnsansız Üretime Kapı Açacak Mı?

Teknolojinin gelişmesi neticesinde üretim sisteminin içinde yer alan insan gücünün azalması beraberinde üretim alanında daha az insan kullanılmasını da meydana getirebilir. Bu da işsizlik kaygısını ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda insanların farklı iş alanlarına yönelmeleri gerekecektir. Yazılım, sistem kullanımı, siber güvenlik uzmanlığı, kodlama bilimi, teknoloji yönetimi gibi alanlarda yeni kapılar açılacaktır.

Akıllı Fabrika sistemi, üretim yapılırken veri tabanlarını kullanarak bir takım tüketici eğilimleri ve bilgilerini elde eden bir sistemdir. Makinelerin iş üretmesi elde edilen birçok farklı datanın kullanılması ile modern bir şekilde yapılır. Veri analizleri yapıldıktan sonra sistem içerisinde bulunan tüm üretim hatlarına gereken talimatlar verilerek istenilen ürün tanımlaması yapılır. Tüm bu süreçler otomatik olarak gerçekleştirilir. Ortaya çıkan problemler ise yapay zeka tarafından çözümlenebilir.

Şu anda çok az insan gücü kullanımı ile çalışan fabrikalar oluşmaya başladı. Gelecekte tamamen insansız üretimlerin olabileceği sistemler geliştirmek mümkün ve bu sayede üretim belki insana gerek duyulmadan yapılabilir hale gelecektir. Ancak sistemin denetlenmesi, yazılım ile ilgili ortaya çıkacak sorunlar, teknolojik kodlamalar, sistem analizi ve yorumlanması, siber güvenlik gibi birçok alanda insana ihtiyaç ortaya çıkacaktır.

Akıllı Fabrika insan olmadan üretim yapabilir düzeye gelecektir ancak insanlar için bu sistemler içinde başka alanlarda iş kapıları açılacaktır.

Makine Sektörünün Dünü, Bugünü ve Yarını

Makine Sektörü insanlığın tarihsel gelişimi ile birlikte sürekli gelişen ve devrim sayılabilecek yenilikler getirerek üretimin ana hatlarını oluşturan bir sektördür. Eski çağlardan başlayarak özellikle insanlığın toplu yaşama geçmesi ile birlikte insan gücü yavaş yavaş yerini endüstriyel makinalara bırakmıştır. Geçmişten günümüze sanayi alanında yaşanan hızlı büyüme ve gelişme beraberinde makineleşmeyi ve makinaların gelişimini meydana getirmiştir.

Dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre sanayi ve teknolojik gelişmeler farklılıklar gösterse de makineler ile ilgili gelişmeler ilk andan itibaren tüm dünyada endüstri sektörüne hızlı bir şekilde yayılmıştır. Özellikle sanayi devriminin yaşandığı ve tarihi bir dönüm noktası olan 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan bu hareketlenme insan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makineler ile üretim tarzına geçişin başlangıcı sayılmaktadır.

Sektörel Araştırma ve Geliştirme (ARGE) yapılanmaları, sanayi devrimi ile hızlı bir döngü içine girmiştir. 1780’li yıllarda İngiltere’nin öncülük ettiği sanayi devrimi neticesinde 54 adet önemli buluş yapılmış, sanayileşmenin ilk adımı 18. yüzyılda buhar makinesi icadı ile başlamıştır.

Sanayi Devrimi ve Makineleşme Süreci

Sanayi devrimi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimi olarak tarihsel gelişimlerden geçmiştir. Sanayi devrimi küçük sanayi hareketini oluştururken makinelerin bu dönemde hayata girmesi ile özellikle demir çelik ve tekstil üretimi hız kazandı. Demir yolu ağının yaygın hale gelmesi de yine bu döneme denk gelir.

19.yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başları ikinci sanayi devrimi olarak bilinmektedir. Bu dönem öne çıkan kavram teknoloji kavramıdır. Fen bilimlerinin gelişmesi ile makineler daha teknolojik bir hale gelmiştir. 1839 yılında biçerdöver, 1844 yılında dikiş makinesi, 1880’li yılların ortalarında konserve ve paketleme makineleri bu dönemde icat edilen makineler arasındadır.

Üçüncü Sanayi Devrimi veya Modern Sanayi Devrimi olarak adlandırılan bu dönem, 1970 ile 1990 yılları arasındaki süreyi kapsar. Bu dönemdeki önemli buluşlardan biri olan ilk Kollu Makas, 1978 yılında bulunmuştur. Makinelerin öneminin her geçen gün arttığı ve bilgisayarların hayatın bir parçası haline geldiği bir döneme geçiş başlamıştır.

Teknoloji konusundaki gelişme makinelerin bilgisayarlı ve elektronik olarak üretilmesini ve kullanılmasını sağlamıştır. Maliyetlerin düşürülmesi amacıyla işçilik oranları azaltılmış ve makineleşme artmıştır.

Dördüncü sanayi devrimi, içinde bulunduğumuz döneme kadar süren ve endüstri 4.0 olarak bilinen dönemdir. Bu dönemde yapay zeka, üç boyutlu yazıcı teknolojisi gibi kavramlar hayatımıza girmiş ve üretimlerin tamamı otomatik makineler ve bilgisayarlar yardımı ile insan gücü olmadan yapılır hale gelmiştir. İş makineleri gelişimi ise 1800’lü yıllardan itibaren başlamıştır.

Sanayide Kullanılan Makinelerin Tarihsel Gelişimi

Sanayi sektöründe kullanılan makineler, imalat ve üretim süreçlerinde kullanılan makinelerdir. Tarihsel olarak, makineleşme süreci sanayi devrimi ile başlamış ve günümüze kadar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü endüstriyel devrimler olarak devam etmiştir. Bu süreçte inovasyon kavramı da önem kazanmıştır.

Birinci sanayi devriminde icat edilen makinelerden bazıları şunlardır;

 • 1701 tarihinde tohum ekme makinesi icat edildi.
 • 1775 yılında zamanın büyük bir teknoloji ürünü olan buhar makinesi kullanılmaya başlandı
 • 1785 yılında otomatik dokuma tezgahı icat edildi.
 • 1793 yılında çırçır makinesi icat edildi
 • 1851 ilk dikiş makinesi bulundu

Sanayi devriminin başlangıcında, icat edilen makineler öncelikle tarım ve tekstil sektörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bu sektörlerin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

İkinci sanayi devriminde icat edilen makineler ise;

 • Buharlı makineler geliştirildi.
 • İplik üretimi ve dokuma alanı ile ilgili icatlar yapıldı. Bunlardan birkaçı uçan mekik ve mekanik dokumadır.
 • Elektrikte kullanılan makineler sanayide kullanılmaya başlandı.

Üçüncü sanayi devrimi ile makinelerin gelişimi ise;

 • Teknoloji alanında bilgisayar, mikro elektronik, fiber optik, lazer ortaya çıktı.
 • Telekomünikasyon, nükleer enerji, biyoteknoloji ve tarımsal biyoteknoloji alanlarında gelişmeler yaşandı.

Dördüncü sanayi devrimi sonucunda günümüzde insan gücü olmadan yapay zeka ile üretim yapılabilen tesis ve fabrikalar meydana geldi.

Makineleşmenin Dönüm Noktaları

Makineleşmenin tarihsel gelişim sürecinde dönüm noktası sayılan bazı noktalar vardır. Bu dönüm noktaları tarihsel olarak;

 • 1763 buharlı makinenin bulunması ilk dönüm noktası ve sanayi devriminin başlangıcıdır. Yani bu dönem endüstri 1.0 olarak adlandırılır.
 • Demir ve çelik üretimi sonucunda makine sektöründeki gelişme, 1800’lerin sonlarından 1970 yılına kadar olan dönemi etkilemiş ve böylece endüstri 2.0 dönemi oluşmuştur.
 • 1970-1990 yılları, endüstri 3.0 dönemi olarak bilinir. Bu dönemde, analog sistemler dijital hale dönüştürülmüştür.
 • 1991 yılından günümüze kadar olan dönem, endüstri 4.0 dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde, Lazer Kesim Makinesi gibi makineler bilgisayarlı ve yapay zeka destekli hale getirilmiştir. Bu sayede, insan gücüne olan ihtiyaç önemli ölçüde azalmıştır.

Üretimde kullanılan bazı makinelerin tarihsel gelişimi

Üretimde kullanılan bazı önemli makinelerin tarihsel gelişimleri ile ilgili bilgi vermek, konuyu biraz daha açıklığa kavuşturacak ve daha iyi fikir edinmeyi sağlayacaktır. Aşağıda ele alacağımız makinelerin tarihsel süreçteki gelişimi ise şu şekildedir;

Abkant pres, metal levhaları bükme işleminde kullanılan bir tür pres makinesidir. İlk abkant presler, 1800’lü yıllarda basit bir manuel pres olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İlk preslerin kullanımı oldukça zor ve işçilik gerektirdiği için 1920’lerde hidrolik sistemlerin gelişmesiyle birlikte abkant preslerin gelişimi de hızlanmıştır.

1960’ların sonlarına doğru, bilgisayar kontrollü abkant presler ortaya çıkmaya başladı. Bu makineler, işlemlerin daha da hassaslaşmasına ve hızlanmasına olanak sağladı. Günümüzde, abkant presler birçok farklı boyutta ve özellikte üretilmektedir ve metal işleme endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bir kesim ve şekillendirme işlemi olan delme makineleri, panç makinesi olarak da bilinir. “Punch” ise aslında orijinal ismidir. Bu makineler, geçmişte basit teknolojik ürünler olarak karşımıza çıktılar. El ile delme işlemi yapılmasından sonra motor yardımı ile delme işlemleri gerçekleştirildi. Günümüzde ise bilgisayar teknolojisi kullanılarak tam otomatik delme yapabilen bir seviyeye ulaşılmıştır.

Makaslar, diğer adıyla giyotin makas, 1700’lü yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan bir sistemdir. Önceleri el ile manuel olarak çalışan bu makaslar, hidrolik sistemlerle birlikte kullanılmaya başlandı. Daha sonra bilgisayarlı sistemlere dönüştürüldü ve günümüzde CNC teknolojisi kullanılarak bilgisayarlı ve yapay zeka destekli hale getirildi.

Lazer kesim makinesi, demir, bimetal, alüminyum, paslanmaz ve diğer metal malzemeleri kesmek için tercih edilen ve genellikle endüstriyel üretim için kullanılan bir teknolojidir. Türkiye’de ilk kez 2017 yılında Durmazlar Makina tarafından üretilen ve kullanılmaya başlanan bu makine, ileri teknoloji için verilebilecek güzel örneklerden biridir.

Lazer güç kaynağı, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve pirinç gibi malzemeleri 30 kW’a kadar kesme kapasitesine sahip olan, yine Türkiye’de ilk olarak Durmazlar Makina tarafından üretilen bir rezonatördür.

Gelecek Makine Sektörü İçin Ne Getirecek

2017 yılından itibaren kullanılmaya başlanan endüstri 5.0 kavramı hayatı şekillendirmeye başladı. Bir anlamda bu kavramı, içinde insan faktörünün bulunmadığı teknolojilerin hayatımıza girmesiyle yaşamaya başladık. Tam otomasyon ya da el değmeden üretim gibi kavramları sık duymaya başladık. Bu teknolojik gelişimler bütün makinelerin birbirine entegre olduğu ve yönetiminin yapay zeka tarafından yürütüldüğü bir sistem haline dönüştü.

Teknoloji gelişimi ile birlikte üretim yapan firmalarda, çalışanların robot olacağı ve insanların teknolojiyi evlerinden veya bulundukları yerlerden idare edebileceği bir sistem artık çok uzakta değil.

Sitelerimizi (https://www.durmaonline.com /  https://www.durmazlar.com.tr ) ziyaret edebilir ve yayımlanan diğer blog yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Plazma Kesim Nasıl Çalışır ve Avantajları Nelerdir?

Plazma kesim, alaşımsız çelik, paslanmaz çelik, demir, alüminyum gibi tüm iletken ürünleri en az zahmet ve maliyetle kesmek için son derece önemli bir yöntemdir. Çalışma mantığının temelinde iyonize edilmiş bir gazın plazma formuna dönüştürülüp kesilecek bölgeye doğru bir elektriksel kanal oluşturması yer alır. Plazma kesim işlemi ise son teknoloji ile geliştirilmiş plazma kesim makineleri ile gerçekleştirilir.

Kesim sürecinde kesilecek olan malzemenin türü ve kalınlığına göre makine içinde kullanılacak olan gaz tipi ve basıncı değişebilmektedir. Bununla birlikte oksijen ve hava gibi sıkıştırılmış gazların bir kısmı elektrik arkı tarafından iyonize edilmektedir. İyonize edilen gaz ise plazma makinesinin kesici ucu ile işlem uygulanacak olan malzeme arasında oluşan hat üstünde istenilen kesme işleminin gerçekleşmesine olanak tanır.

Plazma kesim için ihtiyaç duyulan en önemli kriter ise sıkıştırılmış gaz olarak bilinmektedir. Bu işlem için farklı gazlar kullanılmasının yanı sıra en yaygın olanı plazma gazı basınçlı havadır. Basınçlı hava birçok atölyede ve imalathanelerde bulunduğu için tedarik edilmesi çok da zor değildir. Tedarik edilmesinin kolay olması ve ulaşılabilir olması ile yanıcı ve yakıcı gazların kullanımının önüne geçilebilmektedir.

Hem sağlık açısından hem de çevre açısından düşünüldüğünde ise basınçlı gaz ile bir kesim yapmak çok daha sağlıklı ve çevre dostu bir işlemdir. Durmazlar olarak bu yazımızda plazma kesim nasıl çalışır ve lazer kesim ile farkı nedir gibi konuları ele alacağız.

Plazma Kesim Nasıl Çalışır?

Plazma kesimde, sıcak ve hızlandırılmış plazma kesim işlemi yapılacak elektrik iletkenliği yüksek madde yüzeyine uygulanır. Bu kesim tekniği sayesinde alüminyum, çelik, sac, bakır gibi iletken malzemeler çok keskin ve kusursuz bir şekilde kesilir. Plazma kesim makineleri, yüksek hızlı hassas kesimi ve düşük işletme maliyeti ile büyük sanayi firmaları ve daha birçok alanında tercih edilmektedir.

Plazma Kesimin temel kriteri, kızdırılmış ve elektriksel olarak iyonize edilmiş bir gaz tarafından kesilecek malzemeye doğru bir elektrik kanalı oluşturulmasıdır. Bu elektrik devresi topraklama barası ile topraklanır ve bu da sistemin çalışmasını sağlar. Bu sistemin çalışması ile kesilecek olan malzemenin cinsine bağlı olarak Oksijen, Hava gibi sıkıştırılmış gazlar kullanılmaktadır. Elektrik arkı ise gazın içerisinde gazın çıktığı delik (nozul) ile malzeme arasında şekil alır. Elektrik arkı gazın bir kısmını iyonize ederek plazma ile malzeme arasında elektriksel kanal oluşmasını sağlar.

Elektronlar bu elektriksel kanalı kullanarak kesici torçtan malzemeye doğru gider ve malzemeyi eritmek için yeterli ısıyı oluşturur. Bu süreçte ise yüksek hızlı plazma ve sıkıştırılmış gaz, erimekte olan metalleri püskürterek yüzeyde pürüzlerin oluşmasını önlemektedir.

Plazma Kesim ile hem ince hem de kalın malzemeleri kesebilirsiniz. El plazma kesim makineleri ile 38mm kalınlığa sahip çelik tabaka kesilebilir. Bunun yanı sıra plazma kesim makinelerinde 150 mm kalınlığa kadar kesim yapılması mümkündür.

Plazma Kesim Avantajları Nelerdir?

Çelik, demir, alüminyum gibi metallerde istenilen ölçü ve şekilde bir ürün elde etmenin etkili yöntemlerinden birisi de plazma kesimdir. İmalathanelerde, atölyelerde ve tamirhanelerde bu yönteminin kullanılmasının birçok avantajı bulunur. Bu avantajlardan birisi de üretkenliktir.

Daha kısa sürede daha fazla kesim yapmak muhtemeldir. Daha kısa sürede daha fazla ürünün kesimi demek bir imalathane için daha kısa sürede daha fazla ürünün üretilmesini ifade eder. Bu durum ise daha az insan gücüyle daha fazla üretim anlamına gelir. Böylece bir imalathane veya atölye düşük işçilik maliyetiyle çok sayıda iş çıkarır.

Plazma kesimin üretkenliğe bir başka katkısı ise kesim öncesinde bir ön tavlama işlemine ihtiyaç bulunmamasıdır. Bunun anlamı ise kesilecek olan malzemenin kesim öncesinde herhangi bir ısıtma işlemine maruz bırakılmaması anlamına gelmektedir. Kesilecek olan metalin ısıtılarak belli bir derece sıcaklıkta kesilmesi hem işin zamanını hem de zahmetini artırır. Isıtma işleminde oluşabilecek muhtemel bir hatadan dolayı malzeme zayiatının da önüne geçilebilir.

Kesim sürecinde olduğu gibi plazma kesim, işlem sonrasında da büyük kolaylık sunar. Son dönemlerde gelişen teknoloji ile plazma kesim makinelerinin kesme torçları çok daha hassas ve temiz işlere imza atmaktadır. Böylece kesim sonrasında temizlenmesi gereken cüruf oluşmaz. Kesilecek malzemeye en az güçle en iyi kesim gerçekleştirdiği için de kesim sonrasında yüzeyde bir yamulma, eğilme, bükülme gibi olumsuz durumlar olmayacağı için kesim sonrası bir düzeltmeye gerek kalmaz

Bu kesim yöntemi çevresel ve sağlık yönünden avantajlar sunar. Bunların yanı sıra makineler de kullanılan gazın tehlikesiz olması iş güvenliği açısından da büyük avantajdır. Kullanılan gazın patlayıcı ve yanıcı olmaması ise iş yerinde meydana gelebilecek bir patlama veya yangının önüne geçer.

Plazma Kesimin Önemi Nedir?

Plazma kesim avantajları sayesinde birçok metalin kesimi için tercih edilmektedir. Bu avantajların hemen hemen hepsi paslanmaz çelik kesimi için de birer avantaj sunar. Bu avantajların yanı sıra plazma kesim çelik kesiminde büyük işçilik hatalarını da önler.

Plazma kesimin bir diğer önemi de kesim sonrasında doğru sonuçlar ortaya çıkarmasıdır. Kesim öncesinde belirlenen ölçüler kesim sonrasında da aynı şekilde işe yansıdığından herhangi bir yanılma veya pay gibi bir durum söz konusu olmaz.

Durmazlar olarak bu yazımızda, plazma kesim ve plazma kesim makinesi avantajları hakkında merak edilenleri detaylı bir şekilde sizler ile paylaştık. Durmazlar makineleri ile tüm engelleri aşarak tüm zorlukların üstesinden gelmeniz mümkündür. Dayanıklı, esnek ve yenilikçi makineler üreterek iş süreçlerini birleştirmek temel amacımız. Tüm makinelerimizde mükemmelliği hedefliyor ve kusursuz makineler üretmek için müşterilerimizle iletişimimize önem veriyoruz. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Abkant Pres Nedir?

Sanayi sektörü başta olmak üzere birçok sektörde kullanım alanına sahip olan Abkant pres CNC kontrollü olup metal saç levhaların bükülerek şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Abkant pres ile şekillendirme işlemi erkek ve dişi olan alt ve üst kalıplar arasına saç metalin yerleştirilerek baskı uygulanması ile gerçekleştirilmektedir. Üst kalıbın alt kalıba baskı uygulamasıyla sac metal istenen forma ulaşır. Metal malzemelerin bükümleri, makinaya daha önceden yüklenen yazılımlarda bulunan ölçülere göre gerçekleşir. Durmazlar olarak bu yazımızda sizler için abkant pres nedir sorusuna yanıt aradık.

Gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen Abkant pres makinası ile yüksek kaliteli, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde üretim yapılması amaçlanmaktadır. Saç metale uygulayacağınız basıncın seviyesi Abkant pres makinaları ile ayarlanabilir ve CNC kontrol panelinden ayarlanan değerler doğrultusunda büküm işlemi yapılabilir.

Abkant pres makine kullanımından önce yapılacak olan şekillendirme tasarlanır ve bu tasarıma uygun olarak işlem uygulanır. Makinenin kullanımındaki görevli operatör hazırlanan tasarımı dikkate alarak makinenin hassas ayarlarını gerçekleştirir. Bu ayarlamaların gerçekleştirilmesi, operatörün büküm ve şekillendirme işlemini yapmasını kolaylaştıracak ve hata riskini ortadan kaldıracaktır.

Abkant pres üretimde çok önemli bir konuma sahiptir. Eğer sektörünüzde lider konumda olmak istiyorsanız bu makineleri tercih edebilirsiniz.

abkant-pres-nasil-calisir

Abkant Pres Nasıl Çalışır?

Abkant pres nedir sorusunun yanında abkant pres nasıl çalışır sorusu en fazla sorulan soruların başında gelmektedir. Abkant Pres, Metal sac üzerine üst kalıbı indirir, kuvvet uygular ve böylece sacı büker. Abkant presler, istenen formu elde etmek için söz konusu sac metali büker ve metal sac birden çok bükülebilme özelliğine sahiptir. Metal sac levhayı bükmek büyük miktarda kuvvet gerektirir. Abkant presler güçlü, dayanıklı ekipmanlardır ve art arda yapılan büküm işlemleri için gereklidir. Farklı türde Abkant presler de bulunmaktadır. Bunlar hidrolik, elektrik veya hibrit sistemli (elektrik ve hidrolik sistemin beraber kullanıldığı sistem) olarak 3’e ayrılmaktadır.

Abkant Preslerin Avantajları Nelerdir?

Abkant Preslerin temel avantajlarından biri, şirketinizin sac metal büküm gereksinimlerini kendi içerisinde gerçekleştirmesini sağlar. Bu sayede, sac metal büküm ihtiyaçlarınızı dışarıdan temin etmenize gerek kalmaz.

İkinci olarak, gelişen teknoloji ile enerji tasarruflu birçok abkant pres bulunur. Bu gelişmiş makineler, elektrik maliyetinin daha uygun olmasını sağlar. Üçüncü avantajı ise otomatik bir abkant pres ile insan gücünden tasarruf edecek olmanızdır.

Abkant Pres Makine Püf Noktaları

Abkant presler imal edildiği ilk günden günümüze kadar, teknolojik anlamda pek çok değişime maruz kalmışlardır. Bu nedenle imalat makineleri hakkında genelleme yapmak pek sağlıklı olmayabilir. Sıfır veya ikinci el abkant pres satın almak isteyenlerin, makine çalışma prensipleri ve modeller arasındaki değişim hakkında fikir sahibi olmaları gerekir. Abkant pres teknolojileri hakkında hemen hemen herkesin bilmesi gereken temel bilgiler vardır. Aksi durumda doğru özelliklerde makine alınmaması gibi durumlar yaşanabilir ve işlemlerde istenilen performanslar yakalanamayabilir. Bu teknolojiler hakkında genel bilgilerden haberdar olmak büyük avantajlar kazandırır.

İşletmeniz için doğru abkant presi seçerken, bükeceğiniz metal sacın türünü ve kalınlığını göz önünde bulundurmalısınız. Özelliklerine göre değişen farklı metal türleri bulunur. Alüminyum alaşımlarının bükülmesi daha kolay olsa da dayanıklı çeliğin bükülmesi için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyarsınız. Bunun için satın alma sürecinde ihtiyaçlarınızı belirleyin ve seçtiğiniz makinenin iş gereksinimlerinize uyarlanabilir olduğundan emin olun. Ayrıca, ihtiyacınız olan bükme kuvvetine de bakmanız gerekir.

abkant-preslerin-avantajlari

Abkant Preslerde Farklı Kuvvet Uygulama Yolları

Abkant preslerde farklı kuvvet uygulama yolları işlem görecek malzemeye göre değişen bir durumdur. Bunlar elektrik, hidrolik ve hibrit sistemli olmak üzere 3 gruba ayrılır. Günümüzde en yaygın kullanılan CNC kontrol sistemleri ile donatılmış hidrolik abkant pres makine modelleridir. CNC kontrol panelleri, gelişen yazılım ve elektronik teknolojileri sayesinde, presleme sırasında kuvvet ve bükme işlemlerinin otomatik olarak ayarlanması seçenekleri sunar. Abkant pres operatörünün seçimleri ile saç malzemeye uygulanacak kuvvet ve bükme işlemlerinden hemen önce simülatör programlar aracılığı ile meydana gelebilecek hatalar önlenir. Abkant pres ile büküm işlemi en hassas ölçülerde olacak şekilde işlenebilir ve bükme işlemi sırasında arka dayama sistemi dört yöne doğru hareket etme yeteneğine sahip bir sistemle çalışır. Abkant presler arasında hidrolik sistemli abkant presler en yaygın kullanılmaktadır. Uygulama yerine göre hangi abkant pres kullanılacağına karar verilir. Elektro servo mekanizmalı makinalar, yüksek tonaj gerektirmeyen işlerde kullanılır. Çok kalın çeliklerin bükülmesinde ve yüksek tonaj gerektiren işlemlerde ise ise hidrolik makineler daha etkili olur.

Abkant Pres Makinelerde Yer Alan Parçalar

Abkant pres birçok farklı parçadan oluşmaktadır. Her parça, abkant presin sunduğu, istenen bükme sonuçlarını elde etmede belirli bir işlev görür.

Abkant pres alt-üst tabla ve kalıplar olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır. Bu tablalar ve kalıplar ürüne bağlı olarak farklı tonajlarda olur. Abkant pres makinasında yer alan bölümler aşağıdaki gibidir:

 • Alt tabla: İşlem gören ürünün konumlandırıldığı kısım,
 • Üst tabla: Uygulanan parçanın yukarıya itilmesini sağlayan mekanizma.
 • Kalıplar: Altta ve üstte olmak üzere iki adet kalıp bulunur. Kalıplar ürünlere şekil veren araçlardır.
 • Kontrol Ünitesi
 • Hidrolik Eksenler

Üst kalıp erkek kalıp, alt kalıp ise dişi kalıptır ve V şeklinde bir eksene sahiptir. Abkant büküm işlemi, erkek kalıbın dişi kalıba baskı uygulayarak sacın bükülmesi ile meydana gelmektedir. Yüksek basınç altında ezdiğiniz sac plakayı istediğiniz forma dönüştürebilir ve büküm işlemini yapabilirsiniz.

Tüm abkant preslerin çalışma şekli aynıdır, ancak pistonun kuvvet uygulamak ve parçayı şekillendirmek için nasıl kullanıldığı, değişen abkant pres modellerine göre farklılık gösterir.

Bazı abkant presler, mekanizmayı hareket ettiren, istenen şekil ve bükümleri oluşturan hidrolik veya elektrikli sistemlere sahiptir.Bu farklı türlerin tümü, çoğunlukla sac metal olmak üzere malzemeleri bükme ve şekillendirme gibi aynı temel işlevi yerine getirir.

İşletmeniz İçin Doğru Abkant Pres’i Nasıl Seçersiniz?

İşletmeniz için doğru abkant presi seçerken, bükeceğiniz metal sacın türünü ve kalınlığını göz önünde bulundurmalısınız. Özelliklerine göre değişen farklı metal türleri bulunur. Alüminyum alaşımlarının bükülmesi daha kolay olsa da dayanıklı çeliğin bükülmesi için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyarsınız. Bunun için satın alma sürecinde ihtiyaçlarınızı belirleyin ve seçtiğiniz makinenin iş gereksinimlerinize uyarlanabilir olduğundan emin olun. Ayrıca, ihtiyacınız olan bükme kuvvetine de bakmanız gerekir. Bir diğer önemli kriter, abkant presin metal sacı bükmek için kuvvet uyguladığı kalıp açıklığıdır.

Durmazlar olarak bu yazımızda “Abkant Pres Nedir?” konusunu ele aldık. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için internet sitemizi buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. 

D-Line

D-Line iki ve üzeri metal şekillendirme makinesinin, otomasyon sistemleri ile entegre bir şekilde çalıştığı hat sistemleridir.  Yüksek tekrarlana bilirlikte, yüksek seri üretim ve minimum hata sayesinde verimli üretim sağlar. D-Line ihtiyaç doğrultusunda üretiminize en uygun şekilde makine otomasyon sistemleri tercih edilerek tasarlanır.

D-Line aşağıdakilerden oluşan bir sistemdir:

 • Levha istifleme sistemi,
 • Punch – lazer kesim makinesi,
 • İstifleme ve ara transport,
 • Büküm merkezi

Levhalar sisteme levha olarak yüklenir ve son olarak hazır ürün çıkar. Avantajları, hız ve etkinliktir. D-Line, işletmenizin enerjisinden, zamanından ve insan gücünden tasarruf sağlar. Bir kişi, genellikle dört kişinin çalıştırması gerekeni çalıştırabilir. Bunun nedeni otomatik çalışma özelliği olmasıdır. D-Line, müşterilerimize yaratıcı çözümler sunmak için tasarlandı.

Durma D-Line Otomasyon Sistemleri’nin Avantajları Nelerdir?

Durma Panç- Lazer Kesim Makinesi ve Büküm Merkezi’nin özelliklerini birleştirmek, bükme işleminden en etkili şekilde yararlanmak için en iyi yolu sağlar.

 • Daha Hızlı ve Etkili Yatırım Getirisi
 • Yaratıcı çözümler
 • Esneklik
 • Tam Otomatik Çalışma

D-Line Otomasyon Sistemleri Teknolojisi

Durmazlar D-Line aşağıdaki parçalara sahiptir:

 1. Parça İstifleme (Kule)
 2. Yükleme-Boşaltma Sistemi
 3. Kombine Kesim Sistemi (Lazer & Punch)
 4. Parça İstifleme
 5. Döner Tabla Sistemi
 6. Büküm Merkezi
 7. Palet Sistemine Seçme
 8. Parça Çıkarma Sistemi
 9. Tam Otomatik Sistem
 10. Enerji Tasarrufu
 11. İşlenmiş Endüstri 4.0
 12. Durma Bulut
 13. Çevre Bilinci
 14. İnsansız Üretim
 15. Esnek ve Uygun Maliyetli Üretim
 16. ERP Entegrasyonu
 17. Üretim Planlama Optimizasyonu
 18. Gerçek Zamanlı Analiz
 19. Sürekli Bilgi Akışı

Neden Durmazlar’ı Seçmelisiniz?

İş, hayat gibi bir yolculuktur. Durmazlar makineleri ile tüm engelleri aşar ve tüm zorlukların üstesinden gelirsiniz. İşiniz ile ilgili her adımda yanınızda oluruz. Sizin büyümenizin bizim büyümemiz, sizin başarınızın bizim başarımız olduğunun biliyoruz. Durmazlar olarak dayanıklı, esnek ve yenilikçi makineler üretiyoruz. Tüm makinelerimizde mükemmelliği hedefliyor ve kusursuz makineler üretmek için müşterilerimizle iletişimimize önem veriyoruz. Son teknoloji ürünlerimiz size hızlı ve mükemmel bir şekilde net sonuçlar verir.

Durmazlar ile sürekli ilerleyecek, gelişecek ve üreteceksiniz.

Rapid Tower

Yükleme boşaltma makineleri, işinizi bağımsız ve verimli hale getirmek için bir zorunluluktur. Durma Rapid Tower Yükleme Boşaltma Makineleri, farklı tipteki sac plakaları gerektiğinde kullanıma hazır tutmak için tasarlanmıştır. Ayrıca işlenmiş sacların orta düzeyde depolanmasını sağlar. Rapid Tower yükleme-boşaltma sistemi, Rapid Tower depolama işlemini sağlayan bir sistemdir ve lazer kesim makinelerinde işlenmiş ya da işlenmemiş sacın otomatik olarak taşınmasını sağlayan yükleme-boşaltma özelliği ile geliştirilmiştir.

Otomatik nozul değişimi ve LCM seçenekleri ile tam otomasyona uygun hale gelir. Ayrıca, tam otomatik sistem insan hatasını da en aza indirir. Daha hızı yükleme-boşaltma döngüsü sayesinde zamandan tasarruf sağlar. Durma Rapid Tower Yükleme Boşaltma Makineleri, otomatik yükleme ve boşaltma özelliği sayesinde üretim sürelerini önemli ölçüde azaltır. Rapid Tower, malzeme akışını iyileştirmek ve optimize etmek için tasarlandı. Fabrika yerleşimi için daha kompakt ve fonksiyonel makine yerleşimi avantaj sağlar. Fabrika yerleşimi için aynı taraftan yükleme ve boşaltma yapılması, işletme içerisindeki iş akışı konusunda avantaj sağlar. Taşıma ve yükleme-boşaltma ihtiyaçlarınız saclara zarar vermeden halledilir. Verimli, tam otomatik ve güvenilir yükleme boşaltma makineleri ihtiyacınız için Durma Rapid Tower tam size göre!

Durma Rapid Tower Yükleme Boşaltma Makineleri’nin Avantajları Nelerdir?

Rapid Tower Yükleme Boşaltma Makineleri’nin avantajları aşağıdaki gibidir:

 • Lazer kesim işlemini tam otomatik bir şekilde tamamlar.
 • İnsan hatasını en aza indirir.
 • Otomatik yükleme ve boşaltma özelliği sayesinde imalat sürelerini önemli ölçüde azaltır.
 • Sacların çizilmeden ve deforme olmadan taşınmasını sağlar.
 • Malzeme akışını optimize ederek makine kullanımını iyileştirir.
 • İş ve süreç güvenliğini artırır.
 • Plansız kesim işleri için gerektiğinde makine tablasına manuel yükleme ve boşaltma imkânı sağlar.
 • Kompakt ve fonksiyonel yapısı sayesinde fabrika yerleşiminin daha verimli kullanılmasına yardımcı olur.

Neden Durmazlar’ı Seçmelisiniz?

İş, hayat gibi bir yolculuktur. Durmazlar makineleri ile tüm engelleri aşar ve tüm zorlukların üstesinden gelirsiniz. İşiniz ile ilgili her adımda yanınızda oluruz. Sizin büyümenizin bizim büyümemiz, sizin başarınızın bizim başarımız olduğunun biliyoruz. Durmazlar olarak dayanıklı, esnek ve yenilikçi makineler üretiyoruz. Tüm makinelerimizde mükemmelliği hedefliyor ve kusursuz makineler üretmek için müşterilerimizle iletişimimize önem veriyoruz. Son teknoloji ürünlerimiz size hızlı ve mükemmel bir şekilde net sonuçlar verir.

Durmazlar ile sürekli ilerleyecek, gelişecek ve üreteceksiniz.

Rapid Server

Yükleme-boşaltma sistemleri, dış operatörlerden bağımsız olmak isteyen işletmeler için olmazsa olmazdır. Durma Rapid Server Yükleme sistemleri; verimli, dayanıklı ve güçlüdür. Bu sistem, üretim sürecinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Rapid Server, yükleme/boşaltma özelliğine sahip bir depolama sistemidir. Lazer kesim makinelerinde kullanılan işlenmiş ve işlenmemiş sacların otomatik olarak taşınmasını sağlar. Lazer kesim makinelerinde kullanılan mekik tabla yükleme sistemleri, Rapid Server yükleme-boşaltma sistemine entegredir.

En bilinen özelliği, çeşitli üretim ihtiyaçlarına uygun hızlı bir makine olmasıdır. İkinci özelliği ise sistemin aynı kalınlık ve tipteki sac levhaları kullanıma hazır tutmasıdır. Üçüncüsü, Durma Rapid Server lazer kesim işleminin tam otomasyonda tamamlanmasıdır. Ayrıca Rapid Server işlenmiş sacların depolanmasına da izin verir. Tamamen otomatik olması sayesinde minimum insan hatası garantisi verir.

Makineyi her kullandığınızda kusursuz sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca üretim süresini de önemli ölçüde azaltır ve verimliliği artırır. Rapid Server, otomatik yükleme ve boşaltma özelliği sayesinde yüksek kalitede üretim sağlar. Saclar hızlı bir şekilde taşınır ve bu saclar çizilmeden veya deforme olmadan taşıma işlemi tamamlanır.

Durma Rapid Server Yükleme Boşaltma Sistemi Nasıl Avantajlar Sunar?

Rapid Server’ın sunduğu avantajlar aşağıdaki gibidir:

 1. Lazer kesim işlemini tam otomatik bir sistemde tamamlar.
 2. Otomatik yükleme ve boşaltma özelliği sayesinde imalat sürelerini önemli ölçüde azaltır.
 3. Sacların çizilmeden, deforme olmadan taşınması sayesinde yüksek kalitede üretim sağlar.
 4. Malzeme akışını optimize ederek makine kullanımını iyileştirir.
 5. İş ve süreç güvenliğini arttırır.

Neden Durmazlar’ı Seçmelisiniz?

İş, hayat gibi bir yolculuktur. Durmazlar makineleri ile tüm engelleri aşar ve tüm zorlukların üstesinden gelirsiniz. İşiniz ile ilgili her adımda yanınızda oluruz. Sizin büyümenizin bizim büyümemiz, sizin başarınızın bizim başarımız olduğunun biliyoruz. Durmazlar olarak dayanıklı, esnek ve yenilikçi makineler üretiyoruz. Tüm makinelerimizde mükemmelliği hedefliyor ve kusursuz makineler üretmek için müşterilerimizle iletişimimize önem veriyoruz. Son teknoloji ürünlerimiz size hızlı ve mükemmel bir şekilde net sonuçlar verir.

Durmazlar ile sürekli ilerleyecek, gelişecek ve üreteceksiniz.

D-Loader

Yükleme-boşaltma makineleri sacların taşınmasına ve yüklenmesine yardımcı olur. Sistemin temel görevi işlenmemiş sacların yerden alınarak mekik tabla üzerine yüklenmesidir. Durma D-Loader, sacları yerden alıp gerekli makine masalarına taşımak için özel olarak tasarlanmış bir sistemdir. D-Loader oldukça basit ve kolay kullanıma sahiptir. D-Loader, otomatik yükleme seçeneğinin yanında operatör kontrolünde manuel olarak kullanım seçeneği de mevcuttur. Bu makine, lazer kesim tezgahlarında sıklıkla kullanılır. Kaldırma sistemi vakumlu pedler yardımıyla plakayı yerden alır. Dönen kol plakayı masanın üzerine taşır. Bu taşıma sırasında plakanın yönü değişmez ve masaya paralel kalır. Durma D-Loader verimli ve dayanıklı bir makinedir. İşletmenizin güçlü ve güvenilir bir yükleme makinesine ihtiyacı varsa bu makine tam size göre!

D-Loader Yükleme-Boşaltma Makineleri’nin Avantajları Nelerdir?

D-Loader sistemlerinin ana işlevi, işlenmemiş sacların yerden alınarak lazer kesim makinelerinin mekik tablası üzerine yüklenmesidir. Bu makine, otomatik yükleme sistemlerinin en basitidir. Ayrıca D-Loader insan gücünden, enerjiden ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar. D-Loader sistemleri, temel görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olur ve birçok farklı endüstride üretim hattının gerekli bir parçasıdır. Durma D-Loader, işletmenizin kendine olan güvenini artıracak. Üstelik dayanıklı bir makine olduğu için de uzun ömürlüdür.

D-Loader’ın avantajları aşağıdaki gibidir:

 • Sacların çizilmeden ve deforme olmadan tablaya yüklenmesini sağlar.
 • İş güvenliğini arttırır.
 • Sacın tablaya paralel bir şekilde sorunsuz yüklenmesini sağlar.
 • Sacların tablaya yüklenme süresini kısaltarak, imalat süresinin azaltılmasına katkı sağlar.
 • Makine ile haberleşerek, otomatik çevrim ile birlikte çalışılmasına olanak sağlar.
 • İnsan gücünden tasarruf edilmesini sağlar.

Neden Durmazlar’ı Seçmelisiniz?

İş, hayat gibi bir yolculuktur. Durmazlar makineleri ile tüm engelleri aşar ve tüm zorlukların üstesinden gelirsiniz. İşiniz ile ilgili her adımda yanınızda oluruz. Sizin büyümenizin bizim büyümemiz, sizin başarınızın bizim başarımız olduğunun biliyoruz. Durmazlar olarak dayanıklı, esnek ve yenilikçi makineler üretiyoruz. Tüm makinelerimizde mükemmelliği hedefliyor ve kusursuz makineler üretmek için müşterilerimizle iletişimimize önem veriyoruz. Son teknoloji ürünlerimiz size hızlı ve mükemmel bir şekilde net sonuçlar verir.

Durmazlar ile sürekli ilerleyecek, gelişecek ve üreteceksiniz.

M-Loader

Yükleme-boşaltma sistemleri ağır işlerin yüklenmesi için tasarlanmıştır. M-Loader, sac metali yerden alıp makine tablası üzerine taşımak için özel olarak tasarlanmış bir sistemdir. Bu makine, lazer kesim tezgahlarında sıklıkla kullanılır. Kaldırma sistemi vakumlu pedler yardımıyla plakayı yerden alır. M-Loader, imalat sürecinizi kolaylaştırır ve sac yükleme sırasında zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Durmazlar ekibi, üretiminizi daha kolay, verimli ve kusursuz hale getirmek için sürekli olarak yenilikler yapar. Durma M-Loader, işletmenizin kendisine güvenini artırır ve yükleme işlemlerinizi kolaylaştırır.

M-Loader Yükleme Boşaltma Makineleri’nin Avantajları Nelerdir?

M-Loader sisteminin ana işlevi, sacların taşınmasıdır. Bu makine, manuel olarak kontrol edilir ve kullanımı kolay, temel bir makinedir. M-Loader, iş süreçlerinizde zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Bu makine ile daha fazla yükleme işlemi yapmak için daha az insan gücüne ihtiyaç duyarsınız. Ayrıca M-Loader sistemleri, temel görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra bu makine, birçok farklı endüstri alanında üretim hattının gerekli bir parçasıdır. Pratik ve kullanımı kolay bir makineye ihtiyacınız varsa Durma M-Loader tam size göre!

Neden Durmazlar’ı Seçmelisiniz?

İş, hayat gibi bir yolculuktur. Durmazlar makineleri ile tüm engelleri aşar ve tüm zorlukların üstesinden gelirsiniz. İşiniz ile ilgili her adımda yanınızda oluruz. Sizin büyümenizin bizim büyümemiz, sizin başarınızın bizim başarımız olduğunun biliyoruz. Durmazlar olarak dayanıklı, esnek ve yenilikçi makineler üretiyoruz. Tüm makinelerimizde mükemmelliği hedefliyor ve kusursuz makineler üretmek için müşterilerimizle iletişimimize önem veriyoruz. Son teknoloji ürünlerimiz size hızlı ve mükemmel bir şekilde net sonuçlar verir.

Durmazlar ile sürekli ilerleyecek, gelişecek ve üreteceksiniz.

HRB-4 Silindir Büküm Makinesi

Silindir büküm makineleri birçok alanda kullanılır. DURMA HRB-4 Silindir büküm Makineleri sizlere kusursuz bir deneyim sunar. Kullanıldığı alanda etkisini gösterecek şekilde tasarlanan HRB-4 Silindir Büküm Makinesi, dayanıklı bir makinedir. Üstelik kullanım açısından üç silindirli silindir büküm makinelerinden çok daha kolaydır. DURMA HRB-4 Dört Silindirli Hidrolik Silindir Büküm Makineleri, operatör yeterliliğine daha az bağlıdır. Bu makineler, 3 -150 kalınlığındaki levhaları 8000 mm faydalı bir uzunluğa kadar bükmek için oldukça etkilidir.

Durma HRB-4, plakalara silindir ve koni şekli vermek için geliştirilmiştir. HRB-4 Silindir  Büküm Makineleri, düz levha metali Silindir şekline dönüştürmesiyle bilinen bir makinedir. Ayrıca bu makineler, konik şeklinde ve daha birçok çeşitli şekil de üretebilir.

Durma HRB-4 oldukça kullanışlıdır. Bunun yanı sıra bu makineler, kusursuz, oldukça güvenli ve çok yönlüdür. Malzeme makineye yerleştirilip sıkıştırıldıktan sonra sıkıştırılan silindirin her iki tarafındaki  iki silindir ile işlemi tamamlar. Bu işlem, silindiri çıkarmak ve her iki ucu da önceden bükmek için döndürmek zorunda kalmadan yapılır. HRB-4, pek çok kalın kalın metal sacı bükebilir. Bu nedenle, değişken yarıçaplı bükümler elde edilir. Ayrıca eliptik ve çok merkezli iş parçaları gibi karmaşık şekiller üretilebilir. Bu makinelerin en büyük avantajı ise sac metal levhalarda kullanılabilmeleridir. Yüksek derecede otomasyona sahiptirler.

HRB-4 Silindir Bükme Makinesi’nin Avantajları Nelerdir?

DURMA HRB-4 Hidrolik Silindir Büküm Makineleri; güçlü, çevik ve kullanımı kolay makinelerdir. Hızlı, güvenli, kusursuz ve çok yönlü bir makineye ihtiyacınız varsa bu makine tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Dört silindir, üç silindirli silindir büküm makinelerine kıyasla daha kolay bir kullanıma sahiptir. DURMA HRB-4 Hidrolik Silindir Büküm, operatör yeterliliğine daha az bağlıdır. Bu makineler size zaman, para ve enerji tasarrufu sağlar. DURMA HRB-4 Hidrolik Silindir Büküm Makinesi, 150 mm kalınlığa kadar olan levhaları bükmek için oldukça etkilidir.

 • Yan silindirler, 4 güçlü hidrolik silindir tarafından hidrolik olarak tahrik edilir. Çok hassas manyetik lineer enkoderler ölçülerek birbirleri arasında senkronizasyon sağlanır, kısacası hızlı bir PLC’nin milisaniyesinde komutlar.
 • Yüksek hassasiyetli yük çek valflerine sahiptir. Bu nedenle aşırı basınç altında bile pozisyonunu kaybetmez.
 • Ayrıca yüksek mukavemetli balans miline yerleştirilmiş basınç ayarlı alt hidrolik silindire sahiptir. Böylece farklı kalınlıktaki levhalar deforme olmadan sıkıştırılır. Bu sistem sayesinde büküm işlemi daha kısa sürede tamamlanır ve zaman tasarrufu sağlanır.
 • HRB-4’te alt ve üst silindirler eşit zamanlarda tahrik edilir. Otomatik kompanzasyon özelliği vardır. Bu nedenle alt ve üst silindirler arasındaki hız farkı eşitlenir. Böylece güç kaybı olmaz.
 • Güçlü hidrolik frenler levhanın geriye kaymasına izin vermez. Bu durum, özellikle ön bükme sırasında güvenliği sağlar. Aşırı yüklere karşı basınç tahliye vanaları kullanılmaktadır. Ayrıca tepe basınçları, hidrolik motorları ve diğer bileşenleri korur.
 • Daha güçlendirilmiş ve alçaltılmış gövde yapısı sayesinde büküm işlemleri sırasında esneme ve burulma minimum seviyeye indirilmiştir. Daha sert gövdeler, güçlü bir gövde yapısı oluşturmak için çelik çubuklarla güçlendirilmiş ana gövdeye eklenir.

HRB-4 Silindir Büküm Makinesi Teknolojisi

HRB-4 serisi makinelerin tüm mekanik ve hidrolik sistemleri, Ar-Ge merkezinde uzman ve deneyimli mühendisler tarafından tasarlanır. Bu, parametrik 3D teknolojisi kullanılarak yapılır. Ayrıca, statik ve teknik analizler yapılır. Tüm elektrik ve elektronik sistemler mekatronik mühendisleri tarafından tasarlanır. Bu sistemler, çeşitli uzun süreli testlerden geçer.

Gövde, ana gövde gövdeyi oluşturan çelik çubukların tüm kaynak gerilimleri kaynak sonrası titreşimli gerilim giderme cihazı ile giderilir. 5 eksenli CNC işleme merkezlerinde tüm işlemler tek bir bağlantıda tamamlanır. Bu sayede makinenin tüm eksen ve yüzeylerinin paralelliği sağlanmaktadır. Tüm bu işlemler /DURMA HRB-4 serisi makinelerin hassasiyetini ve dayanıklılığını uzun yıllar korumasını sağlar.

Silindirler, yüksek mukavemetli oynar makaralı rulmanlara sahiptir. Ayrıca silindirler, aşınmaz kurşun-bronz alaşımlı rulmanlara sahiptirler. Daha az yağlama gerektiren bu rulman sistemi hassasiyetini uzun yıllar korur.

Silindir yerleşimi, uzun süredir devam eden testler ve hesaplamalar temelinde elde edilmiştir. Planet koluna yerleştirilen yan silindirler, yörüngelerde bağımsız yaylar şeklinde çalışır. Kapasiteye bağlı olarak üst silindir çapının 1,1 katı bükümler elde edilebilir.

Neden HRB-4’ü Seçmelisiniz?

Yan silindirler belli bir mesafeden üst silindirlere yaklaştıkça mükemmel ön büküm elde edilir. Levhanın arkaya esnemesi en aza indirilmiştir. (Üst silindir çapı ≥ 460 mm olan makinelerde yan silindirlerin hareketi lineer olarak tasarlanmıştır.)

Silindir makinelerinde en önemli unsur yüksek mukavemetli silindirlerdir. Bu nedenle bükme çapları üst silindir çapının 5 katına kadar çıkmaktadır. Durmazlar HRB-4/DURMA HRB-4 / Durma HRB-4 Hidrolik Silindir Makineleri serisi makine silindirleri büyük mil çapları ile tasarlanmıştır. Böylece silindir çaplarında minimum sapmalar olacaktır. Bu silindirler, sertifikalı ve kalite kontrollü yüksek dirençli karbon çeliklerinden (C45) üretilir. Ayrıca bu silindirler, CNC torna tezgahında yüksek hassasiyetle işlenmektedir. Çentik etkisi olmaksızın yüksek toleransa sahiptir. Çalışma yüzeyleri HRc 54±4’te endüksiyonla sertleştirilir. Sertlik durumu test cihazları tarafından birçok yönden kontrol edilir.

Büküm sırasında silindirlerde oluşabilecek sehimler azaltılır. Silindirler, makinenin kapasitesinin kalınlıklarına göre bombeli şeklinde işlenir. Farklı kalınlıklar veya malzeme türleri için sipariş esnasında özel rijitlik istenmesi durumunda ekstra ücret talep edilmez. HRB-4 ile bükümler daha kısa sürede elde edilir. Bu makine ile daha kısa sürede büküm yapabilir ve en iyi formları üretebilirsiniz.

Neden Durmazlar’ı Seçmelisiniz?

İş, hayat gibi bir yolculuktur. Durmazlar makineleri ile tüm engelleri aşacak ve işin sunduğu tüm zorlukların üstesinden gelirsiniz. İşiniz ile ilgili her adımda yanınızda olacağız. Sizin büyümenizin bizim büyümemiz, sizin başarınızın bizim başarımız olduğunun bilincindeyiz. Durmazlar olarak dayanıklı, esnek ve yenilikçi makineler üretiyoruz. Tüm makinelerimizde mükemmelliği hedefler ve kusursuz makineler üretmek için müşterilerimizle iletişimimize önem veririz. Son teknoloji ürünlerimiz size hızlı ve mükemmel bir şekilde net sonuçlar verir.

Durmazlar ile durmadan ilerler, gelişir ve üretirsiniz.