TURQUALITY®️, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma
potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına,
satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde
yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası
pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar
aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla
oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olarak öne çıkıyor.